Prisijungimas Registracija

L2j komandos

Kai kurios L2j komandos

Žaidėjo Komandos

! (žinute) - ja matys visi žaidėjai esantys jūsų regione.(Region).
+ (žinute) - ja matys visi žaidėjai esantys jūsų mainų regione(Trade).
# (žinute) - ja matys visi žaidėjai esantys jūsų partyje(Party).
@ (žinute) - ja matys visi žaidėjai esantys jūsų klane(Clan).
$ (žinute) - ja matys visi žaidėjai esantys jūsų alianse(Alliance).
" (žaidejo vardas)(tekstas) - asmeninės žinutes rašymas.

Komandų Kanalai

/channelinvite (žaideėjo vardas) - pakviesti grupe(Party) į komandos kanalą.
/channelkick (žaidėjo vardas) - išmesti grupe(Party) iš komandos kanalo.
/channeldelete - panaikinti komandos kanalą.
/channelleave - išeiti iš komandos kanalo.

Draugai

/friendlist - parodyti jūsų draugų sarašą.
/friendinvite (žaidėjo vardas) - pakviečia žaidėją į jūsų draugų sąrašą.
/frienddel (žaidėjo vardas) - išmesti žaidėją iš jūsų draugų sąrašo.
/blocklist - užblokuotų žaidėjų sąrašas.
/block (žaidėjo vardas) - įtraukti žaidėją į užblokuotojų sąrašą.
/unblock (žaidėjo vardas) - išmesti žaidėją iš užblokuotojų sąrašo.
/allblock - užblokuoti visus bendravimo kanalus.
/allunblock - atblokuoti visus bendravimo kanalus.
/evaluate - parekomenduoti kitą žaidėją.

GM ir Peticijos

/gm (tekstas) - parašyti peticiją GM personalui.
/gmcancel - atšaukti peticiją GM personalui.
/gmlist - parodyti visus šiuo metu prisijungusius GM.
/unstuck - užtrigimo metu teleportuotis į artimiausia vieta.

Judėjimas, laikas bei žaidimo filmavimas

/loc - parodo dabartines jūsų koordinates (x, y, z).
/time - parodo žaidimo laiką.
/sit - atsisėsti.
/stand - atsistoti.
/walk - eiti.
/run - bėgti.
/mountdismount - užlipti arba nulipti nuo gyvuno.
/start_videorecording - pradėti žaidimo filmavimą.
/end_videorecording - baigti žaidimo filmavimą.

Kovojimas (Combat)

/attack (taikinys) - pulti taikinį(Target).
/attackforce (taikinys) - Aktyvus taikinio(Target) puolimas.
/attackstand (taikinys) - Puolimas iš pasiruoštos pozicijos
/target (taikinys) - pasirinkti taikinį(Target).
/targetnext - parinkti sekanti taikinį(Target).
/assist - pasirinkti iš pasirinktu taikiniu.

Grupė(Party)

/invite (žaidėjo vardas) - pakviesti į grupe(Party).
/leave - pasitraukti iš grupės(Party).
/dismiss (žaidėjo vardas) - išmesti žaidėją iš grupės(Party).
/partymatching - Ieškoti grupės(Party).
/partyinfo - Parodyti grupės(Party) informacija.
/changepartyleader - Pakeisti grupės(Party) lyderį, (tik grupės(Party) lyderis teturi tokia privilegiją).

Valiutos(Exchange)

/pickup - Paimti artimiausia daiktą.
/trade (taikinys) - Pasimainyti(Trade) su taikiniu(Target).
/vendor (daiktas) - Įsteigti privačia daikto pardavimo parduotuve.
/buy (daiktas) - Įsteigti privačia daikto pirkimo parduotuve.
/dwarvenmanufacture - Įsteigti privačia Dvarfu(Dwarven) meistravimo(Crafting) parduotuve.
/generalmanufacture - Įsteigti privačia bendrine(Common) meistravimo(Crafting) parduotuve.
/findprivatestore (tekstas) - Pagal parašyta tekstą ieškoti parduotuvės.

Klanas(Clan)

/enemylist - Rodyti klanus kuriems yra paskelbta deklaracija dėl karo, tačiau neatsakyta.
/attackerlist - Rodyti klanus kuriems yra paskelbta ir atsakyta deklaracija dėl karo.
/clanwarlist - Rodyti klanų karų sarašą.
/clanwarstart - Paskelbti declaracija kitam klanui dėl karo.
/clanwarstop - Baigti klanų karą.
/siegestatus - Surasti pilies puolime esancius klano narius, (tik klano(Clan) lyderis teturi tokia privilegiją.

Aliansas(Alliance)

/allyinvite (taikinys klano lyderis) - Pakviesti to klano lyderio klaną į aliansą(alliance).
/allydismiss (klanas) - Išmesti pasirinkta klaną(Clan) iš alianso(Alliance).
/allyleave - Palikti aliansą.(Alliance).
/allydissolve - Panaikinti visą aliansą(Alliance).
/allycrest - Pridėti alianso(Alliance) paveiksliuką.
/allyinfo - Rodyti alianso(Alliance) statusą.

Socialinės Emocijos(Social Emotions)

/socialno
/socialyes
/socialbow
/socialunaware
/sociallaugh
/socialhello
/socialvictory
/socialcharge
/socialdance
/socialsad
/socialapplause

GM BEI ADMIN komandos

//admin - Atidaro Pagrindinį Admino valdymo skydelį
//gmchat - kalbate serveryje
//gm - įjungia gm statusą ir išjungia
//invul - padaro jus nemirtingą
//delete - ištrina užtarginta daiktą (NPC)
//kill - užmušate užtarginta player ar npc
//target - užtarginate reikalingą daiktą pvž //target SleeT
//buy - atidaro GM shopą
//gmshop - vėl atidaro GM shopą
//announce_menu - atidaro announce meniu
//list_announcements - parodo kokie yra dabar announcementai
//reload_annoucements - per nauja parašo annoucementus
//add_annoucements - įrašote savo annoucementą
//del_annoucements - ištrinate savo annoucementą
//itemcreate - atidaro itemu pagaminimo meniu
//create_item - sukurti itema pvz //create_item 10
//server_shutdown - pradeda išjunginėti serverį pvž //server_shutdown 10 isjungsite serveri uz 10 sekundžiu
//server_restart - pradeda restartint serveri naudoti pvz //server_restart 10 pradės restartą už 10 sekundžiu
//server_abort - nutraukia pradėtus procesus jei norėjote išjungti galite atšaukti
//show_spawns - atidaro spawn meniu
//spawn - atspawnina mobą/npc/player, pvž //spawn alexis atiteleportuosite GM Shopą
//spawn_index - atidaro spawn meniu
//show_skills - parodo užtartingto player`io skillus
//remove_skills - išima iš užtarginto playerio skillus
//skill_index - atidaro skillu meniu
//add_skill - duoda skillą užtargintam player pvž //add_skill 123 1 pirmame rašote skillo id antrame skillo lvl
//get_skills - duoda visus skillus pvz jei buni SR 74lvl duoda visus sr skillus
//add_exp_sp - duoda Exp ir SP užtargintam playeriu pvž //add_exp_sp 99999
//character_list - atidaro listą kur surašyta kiek online playeriu
//find_character - atidaro meniu playerio
//show_moves - atidaro teleport meniu
//show_moves_other - atidaro sekanti teleport meniu
//show_teleport - atidaro dar kita meniu teleport
//teleport_to_character - nuteleportuoja pas kita player pvž //teleport_to_character SleeT
//recall - atspawnina playeri prie tawes pvž //recall SleeT
//restore - sutvarko sugadinta playerio info
//changelvl - pakeičia acces lvl
//ban - uždeda baną playeriui pvž //ban SleeT
//unban - nuima baną playeriui pvž //unban SleeT
//kick - išspiria playeri iš serverio pvž //kick SleeT
//ride_wyvern - pradedate skristi su drakonu
//unride_wyvern - nustojate skristi su drakonu
//mons - pradeda monstru lenktynes
//recall_npc - atiteleportina prie taves užtarginta npc
//gonorth
//gosouth
//gowest
//goup
//godown

ADMIN bei GM Castle Siege Komandos

//setcastle
//clean_up_siege
//spawn_doors
//move_defenders
//startsiege
//endsiege
//list_siege_clans
//add_attacker
//clear_siege_list
//sgspawn
//siege Castle Names: Gludio, Giran, Dion, Oren
//box_acces - parodo player boxinimo acces
//box_accesss jūsų nick - jūsų 2 nick leidzia boxint
//fight_calculator
//fight_calculator_Show
//fcs
//play_sounds
//nokarma - nuima karma užtargintam playeriui
//setkarma - uždeda karmos užtargintam playeriui
//setew - uždeda užtargintam playeriui + pvž //setew 999 taip uždėsite +999 ant weapon
//banchat - uždeda chat baną playeriui pvž //banchat SleeT
//unbanchat - nuima chat baną playeriui pvž //unbanchat SleeT
//invis - padaro nematomu jus
//vis - padaro vėl jus matomus
//earthquake - sukuria earthquake
//para_all - paralyžiuoja visa pasaulį
//unpara_all - nuima paralyžiu
//para - uždeda paralyziu užtargintam playeriui
//unpara - nuima paralyžiu užtargintam playeriui
//bighead - padaro didele galvą užtargintam playeriui
//shrinkhead - padaro vėl normalia galvą
//res - Prikelia
//gmliston - įjungia kad jūs matytumėtės //gmlist
//gmlistoff - padaro kad jūs nesimatytumėt /gmlist
//silence - įjungia ir išjungia pm
//diet on - įjungia svorį
//diet off - išjungia svorį
//heal - pasihealiną save patį taip pat ir užtarginta playerį
//openall - atidaro visas duris
//closeall - uždaro visas duris
//unspawnall - išima visus npc iš pasaulio
//respawnall - per naujo ideda npc