Prisijungimas Registracija

Naudingi SQL kodai

Čia rasite naudingų SQL kodu kurie palengvins darbą su duomenų baze navicate.

Kaip pasinaudoti sql skriptu
Yra keli budai...
1 būdas: Atsidarom navicatą, spaudžiame F6 (atsidaro konsolė) į jį įklijuojam tekstą ir spaudžiame enter.
2 būdas: Sukuriame naują txt dokumentą iklijuojame scriptą ir išsaugojame kaip jūsų_sql_scripto_pvz.sql ..
tada einame į navicatą spaudžiam dešinį klavišą ir pasirenkam "Execute SQL File" bei pasirekam jūsų jūsų_sql_scripto_pvz.sql ir spaudžiam ok.

Panaikina itemų svorį (items/armors/weapons):
UPDATE `etcitem` SET `weight`=0 WHERE (SELECT item_id);
UPDATE `armor` SET `weight`=0 WHERE (SELECT item_id);
UPDATE `weapon` SET `weight`=0 WHERE (SELECT item_id);


Adenų dropas 100%:
UPDATE `droplist` SET `chance`='1000000' WHERE `itemId`='57';


Parduodant itemus duos 0 adenų
UPDATE `armor` SET price=0 where price > 1;
UPDATE `etcitem` SET price=0 where price > 1;
UPDATE `weapon` SET price=0 where price > 1;


Visu raidbossų hp vienodas - 5000k hp:
UPDATE `npc` SET `hp`='5000000' WHERE (SELECT id) AND npc.type='L2Raidboss';


Ištrina visus mobus mažesnius nei 40 lvl:
DELETE spawnlist, npc FROM spawnlist, npc WHERE spawnlist.npc_templateid=npc.idTemplate AND npc.level<40 AND npc.type='L2Monster';


Ištrina visas materijas iš duomenų bazės:
DELETE FROM droplist WHERE itemid IN (SELECT item_id FROM etcitem WHERE item_type= 'material' OR item_type= 'recipe' );


Receptų dropo šanso padidinimas:
UPDATE droplist SET chance='1000000' WHERE id IN (SELECT item_id FROM etcitem WHERE type='recipe');


Ištrina senesnius charus ir acountus nei menesis:
DELETE FROM characters WHERE lastAccess < 155520000;
DELETE FROM accounts WHERE lastactive < 155520000;


Prideda prie visų mobų papildoma dropą - coinsus:
insert into droplist (mobId, itemid, chance, min, max,category) select id, 4037, 1000000, 1, 1, 52 from npc where type='L2Monster';


Top non grade equipas naujiems žaidėjams (neveikia ant kameal+ kronikom):
REPLACE INTO char_templates VALUES (0, 'Human Fighter', 0, 40, 43, 30, 21, 11, 25, 4, 72, 3, 47, 330, 213, 33, 44, 33, 115, 81900, -71338, 258271, -3104, 0, '1.1', '1.188', 9, 23, '1.1', '1.188', 8, '23.5', 34, 26, 68, 4222, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (18, 'Elf Fighter', 1, 36, 36, 35, 23, 14, 26, 4, 72, 3, 47, 345, 249, 36, 46, 36, 125, 73000, 45978, 41196, -3440, 0, '1.15', '1.242', '7.5', 24, '1.15', '1.242', '7.5', 23, 34, 26, 68, 4222, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (31, 'DE Fighter', 2, 41, 32, 34, 25, 12, 26, 4, 72, 3, 47, 342, 226, 35, 45, 35, 122, 69000, 28377, 10916, -4224, 0, '1.14', '1.2312', '7.5', 24, '1.14', '1.2312', 7, '23.5', 34, 26, 68, 4222, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (44,'Orc Fighter', 3, 40, 47, 26, 18, 12, 27, 4, 72, 2, 48, 318, 226, 31, 42, 31, 117, 87000, -58192, -113408, -650, 0, '1.06', '1.144800', 11.0, 28.0 ,1.06, '1.144800', 7.0, 27.0, 34, 26, 257, 0, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (53, 'Dwarf Fighter', 4, 39, 45, 29, 20, 10, 27, 4, 72, 3, 48, 327, 203, 33, 43, 33, 115, 83000, 108512, -174026, -400, 1, '1.09', '1.487196', 9, 18, '1.09', '1.487196', 5, 19, 34, 26, 87, 4222, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (10, 'Human Mage', 0, 22, 27, 21, 41, 20, 39, 2, 48, 7, 54, 303, 333, 28, 40, 28, 120, 62500, -90890, 248027, -3570, 0, '1.01', '0.87264', '7.5', '22.8', '1.01', '0.87264', '6.5', '22.5', 1105, 1102, 177, 0, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (25, 'Elf Mage', 1, 21, 25, 24, 37, 23, 40, 2, 48, 6, 54, 312, 386, 30, 41, 30, 122, 62400, 46182, 41198, -3440, 0, '1.04', '0.89856', '7.5', 24, '1.04', '0.89856', '7.5', 23, 1105, 1102, 177, 0, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (38, 'DE Mage', 2, 23, 24, 23, 44, 19, 37, 2, 48, 7, 53, 309, 316, 29, 41, 29, 122, 61000, 28295, 11063, -4224, 0, '1.14', '1.2312', '7.5', 24, '1.03', '0.88992', 7, '23.5', 1105, 1102, 177, 0, 5588);
REPLACE INTO char_templates VALUES (49, 'Orc Mage', 3, 27, 31, 24, 31, 15, 42, 2, 48, 4, 56, 312, 265, 30, 41, 30, 121, 68000, -56682, -113730, -690, 0, '1.04', '0.89856', 7, '27.5', '1.04', '0.89856', 8, '25.5', 1105, 1102, 257, 0, 5588);


Wooden/Devotion setas, best non weaponas, soulshots packai, papildomi gloves/boots susikūrus naują žaideją

-- kamael soe for simple soe (x10)
UPDATE char_creation_items SET itemId='736' WHERE itemId = 12753;


-- starting dagger for Sword Breaker
UPDATE char_creation_items SET itemId='219' WHERE itemId = 10;


-- starting wand for Crucifix of cenzurassing
UPDATE char_creation_items SET itemId='311' WHERE itemId = 6;


-- starting sword for Falchion
UPDATE char_creation_items SET itemId='68' WHERE itemId = 2369;


-- starting fists for Viper Fang
UPDATE char_creation_items SET itemId='257' WHERE itemId = 2368;


-- starting fists for Flanged Mace
UPDATE char_creation_items SET itemId='155' WHERE itemId = 2370;


-- starting mystics armor for Devotion armor
UPDATE char_creation_items SET itemId='1101' WHERE itemId = 425;


-- starting mystics armor for Devotion armor
UPDATE char_creation_items SET itemId='1104' WHERE itemId = 461;


-- starting fifghers armor for Wooden armor
UPDATE char_creation_items SET itemId='23' WHERE itemId = 1146;


-- starting fifghers armor for Wooden armor
UPDATE char_creation_items SET itemId='2386' WHERE itemId = 1147;


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (0,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (18,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (31,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (44,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (53,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (123,43,1,'true');


-- Wooden set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (124,43,1,'true');


-- Devotion set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (10,44,1,'true');


-- Devotion set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (25,44,1,'true');


-- Devotion set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (38,44,1,'true');


-- Devotion set helm
INSERT INTO char_creation_items VALUES (49,44,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (0,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (18,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (31,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (44,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (53,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (123,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (124,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (10,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (25,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (38,5590,1,'true');


-- Random Boots (id:5590 - Squeaking Shoes)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (49,5590,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (0,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (18,51,1,'true');


-- Random gloves id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (31,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (44,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (53,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (123,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (124,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (10,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (25,51,1,'true');


-- Random gloves id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (38,51,1,'true');


-- Random gloves (id:51 - Bracer Gloves)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (49,51,1,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (0,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (18,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (31,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (44,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (53,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (123,5250,2,'true');


-- shoots x2 (id:5250 - Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (124,5250,2,'true');


-- shoots (id:5262 - Greater Compressed Package of cenzurassed Spiritshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (10,5262,1,'false');


-- shoots (id:5262 - Greater Compressed Package of cenzurassed Spiritshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (25,5262,1,'false');


-- shoots (id:5262 - Greater Compressed Package of cenzurassed Spiritshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (38,5262,1,'false');


-- shoots (id:5262 - Greater Compressed Package of cenzurassed Spiritshots: No-grade)
INSERT INTO char_creation_items VALUES (49,5262,1,'false');


Jei netyčia ištrynėt rb juwe iš rb dropo, pridedam vėl:
INSERT INTO droplist VALUES ('29001', '6660', '1', '1', '12', '300000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29006', '6662', '1', '1', '8', '300000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29014', '6661', '1', '1', '9', '300000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29022', '6659', '1', '1', '13', '1000000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29020', '6658', '1', '1', '2', '1000000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29019', '6656', '1', '1', '31', '1000000');
INSERT INTO droplist VALUES ('29028', '6657', '1', '1', '34', '1000000');


Ištrina visus spellbookus iš db:
DELETE FROM droplist WHERE itemid IN (SELECT item_id FROM etcitem WHERE item_type= 'spellbook' );


Isboostina Guardus (p.def, m.def, p.atk, hp) by 50%:
UPDATE npc SET pdef = pdef * 1.5 WHERE type = 'L2Guard';
UPDATE npc SET hp = hp * 1.5 WHERE type = 'L2Guard';
UPDATE npc SET patk = patk * 1.5 WHERE type = 'L2Guard';
UPDATE npc SET mdef = mdef * 1.5 WHERE type = 'L2Guard';


Susilnina Raidbosus 40%:
UPDATE npc SET pdef = pdef * 0.6 WHERE type = 'L2RaidBoss';
UPDATE npc SET hp = hp * 0.6 WHERE type = 'L2RaidBoss';
UPDATE npc SET mdef = mdef * 0.6 WHERE type = 'L2RaidBoss';


Visų naujų žaidėjų atiradimo vieta:
UPDATE char_templates SET x=jūsųXcoordinates;
UPDATE char_templates SET y=jūsųYcoordinates;
UPDATE char_templates SET z=jūsųZcoordinates;


Pastiprina visus charus p.def/m.def 10%:
UPDATE char_templates SET P_DEF = P_DEF * 1.1;
UPDATE char_templates SET M_DEF = M_DEF * 1.1;


Padidina visu charų speedą 20%:
UPDATE char_templates SET MOVE_SPD = MOVE_SPD * 1.2;


Padidina visu charų CP. 20lv - 22%, 40lv - 44%, 76lv - 66%:
Geras variantas dėl ilgesniu pvp/pve..

UPDATE lvlupgain SET defaultcpbase = Defaultcpbase * 1.66 WHERE class_lvl = '76';
UPDATE lvlupgain SET defaultcpbase = Defaultcpbase * 1.44 WHERE class_lvl = '40';
UPDATE lvlupgain SET defaultcpbase = Defaultcpbase * 1.22 WHERE class_lvl = '20';


Atstato MP 10x kartų greičiau (niekada nesibaigia mp):
Gerai vietoje mp potu ir pan.

UPDATE lvlupgain SET defaultmpmod = defaultmpmod * 10.0;


Teleportai kainuos 0 adenu:
UPDATE teleport SET price=0;


Ištrina create common delete skillą:
Jis yra nereikalingas, bei juom naudojasi olympiadoje bufintis (soes stafai ir etc, su šiuo skilu pasibufina per pora sec.)

DELETE FROM skill_trees WHERE skill_id = 1320;
DELETE FROM skill_trees WHERE skill_id = 1322;


Grade penality panaikinimas:
DELETE FROM skill_trees WHERE skill_id = 239;


Raidbosai visada atsiranda su 70% hp:
UPDATE raidboss_spawnlist SET currentHp = currentHp * 0.7;


Dyes simbolio pridėjimo kainą sumažinta iki 5 adenų (arba iki 100kk):
Naudinga faction servams(5.aden)..

UPDATE henna SET price=5;


Naudinga pvp servams(100kk.aden)..
UPDATE henna SET price=100000000;


Newbie bufferis bufina nuo 1 iki 62lvl:
Labai praverčia naujokam bufintis visus bufus nuo 1lv..

UPDATE helper_buff_list SET lower_level=1;
UPDATE helper_buff_list SET upper_level=62;


Enchantint skillams nereikia exp/sp:
Praverčia faction ir pvp serveriams..

UPDATE enchant_skill_trees SET sp=0;
UPDATE enchant_skill_trees SET exp=0;


Auto serverio restartas:
Kas savaite..

INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "604800000", "86400000", "360");


Kas dvi dienas..
INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "172800000", "86400000", "360");


Kas 24 valandas..
INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "86400000", "86400000", "360");


Kas 12 valandu..
INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "43200000", "43200000", "360");


Kas 6 vlandas..
INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "21600000", "21600000", "360");


Kas 3 valandas..
INSERT INTO `global_tasks` VALUES ("5", "restart", "TYPE_SHEDULED", "2147483647", "10800000", "10800000", "360");